Scroll To Top

Blijf van mijn IE-rechten af, lullo! 

Herman Koch en Michiel Romeyn, makers van de beroemde serie Jiskefet (1990-2005) hebben een kort geding aangespannen tegen Noblesse Uitgevers in verband met de aanstaande publicatie (2 november 2021) van de ‘ongeautoriseerde’ Jiskefet-encyclopedie; een naslagwerk van journalist Rutger Vahl en auteur Richard Groothuizen.

 Auteurscontractenrecht in ontwikkeling: freelancejournalisten claimen ‘billijke’ vergoeding voor jarenlang verricht werk

BronJiskefet Encyclopedie – Noblesse Uitgevers 

Het lanceren van een Jiskefet encyclopedie was een niet geheel onlogische vervolgstap na het succes van hun eerdere werk, de ‘Koot & Bie encyclopedie’ (2020), waaraan het komische duo destijds ook geen medewerking verleende (doch het daar verder bij liet).  

Met het oog op een publicatieverbod, vorderden Koch en Romeyn bij de kort geding-rechter eerst inzage in de encyclopedie om vast te kunnen stellen of er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten.  

Hoewel verkrijging van een gebod tot inzage voorafgaand aan een publicatie - in het licht van de expressievrijheid - doorgaans geen sinecure is, slaagden de Jiskefet-makers er op 21 oktober tijdens een met spoed geagendeerde zitting er toch in om inzage te verkrijgen; echter niet op bevel van de kort geding-rechter, maar door een toezegging van de uitgever (waarbij de opstelling van de rechter ter zitting ongetwijfeld een rol heeft gespeeld).    

Het is nu afwachten of de Jiskefet-makers, die de encyclopedie grondig zullen bestuderen, een vervolg geven aan hun aanspraak jegens de uitgever van de encyclopedie in het nog aanhangige kort geding.  

Lees meer op:

Auteur: Corstiaan Kan