Scroll To Top

PRIVACYVERKLARING

www.bremerdezwaan.nl is een website van de maatschap Bremer & de Zwaan. Alle persoonsgegevens die wij via deze website van u verkrijgen, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Wees ervan bewust dat u nooit verplicht bent uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De website van Bremer & de Zwaan maakt geen gebruik van cookies.

Rechten

U heeft het recht Bremer & de Zwaan te verzoeken u informatie te verstrekken en/of inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht de door ons bewaarde persoonsgegevens te ontvangen, bezwaar te maken tegen persoonlijke gegevensverwerking, het recht op dataportabiliteit, het recht op vergetelheid en het recht op beperking van gegevensverwerking. Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken of verlangen dat geautomatiseerde besluitvorming wordt vervangen door menselijke. Een dergelijk verzoek kunt u richten tot Bremer & de Zwaan, Postbus 15530 1001 NA Amsterdam of aan office@bremerdezwaan.nl. Dat laat onverlet uw recht tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.