Scroll To Top

Uitspraak Raad van State in ‘VoetbalTV’: geen boete, maar ook geen duidelijkheid over bekritiseerde AP-norm….

 Uitspraak Raad van State in ‘VoetbalTV’: geen boete, maar ook geen duidelijkheid over bekritiseerde AP-norm….

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5150181/voetbaltv-camera-streamen-voetbalclubs-privacy-faillissement

De boete die de Autoriteit Persoonsgegevens aan het voormalige platform VoetbalTV (“VoetbalTV...? Ja….VoetbalTV! Das een app, daarmee kan iedereen zijn favoriete amateurteam live volgen of terugkijken...” DIT IS VOETBALTV! - YouTube), houdt ook in hoger beroep geen stand. 

De AP legde in 2020 een boete van maar liefst € 575.000 aan VoetbalTV op, omdat het platform volgens de autoriteit geen ‘gerechtvaardigd belang’ zou hebben (in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG) voor het op grote schaal verwerken van de persoonsgegevens van de (minderjarige) sporters.   

In de eerste Nederlandse rechtszaak waarin de rechtmatigheid van een door de AP opgelegde boete ter discussie werd gesteld, ging het in november 2020 gelijk fout voor de AP. De rechtbank oordeelde dat de AP een onjuiste toets had aangelegd om te beoordelen of VoetbalTV een gerechtvaardigd belang had bij de verwerkingen van persoonsgegevens. De eerste stap van de gerechtvaardigd belang-toets behelst namelijk, aldus de rechtbank, geen positieve toets (in de zin dat beoordeeld moet worden of er sprake is van een belang van het platform dat voortvloeit uit het geschreven of ongeschreven recht), maar een negatieve toets (het moet simpelweg gaan om een belang dat niet ‘in strijd is’ met de wet). De onjuiste toepassing van de eerste stap leidde bij de rechtbank tot een gegrondverklaring van het beroep van VoetbalTV; het boetebesluit werd vernietigd. 

Ook in hoger beroep trekt VoetbalTV aan het langste eind. Hoewel de Raad van State geen expliciet standpunt inneemt over het oordeel van de rechtbank dat er bij de eerste stap van de gerechtvaardigd-belang toets een negatieve toets moet worden aangelegd, volgt zij VoetbalTV in haar standpunt dat van een ‘zuiver commercieel belang’ zijdens het platform in ieder geval geen sprake was. VoetbalTV heeft namelijk toegelicht dat haar belangen ook zijn gelegen in het vergroten van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers, het kunnen uitvoeren van technische analyses door clubs en derden en het faciliteren van het op afstand en on demand kijken van wedstrijden. Dit heeft de AP ten onrechte niet meegewogen bij haar onderzoek naar de vraag of VoetbalTV een gerechtvaardigd belang had voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 6 lid 1 sub f. 

De Raad van State laat zich in haar uitspraak van 27 juli jl. niet uit over de vraag of de AP terecht meent dat een ‘zuiver commercieel belang’ überhaupt geen gerechtvaardigd belang kan zijn in de zin van de AVG. Dat is teleurstellend, omdat de diskwalificatie van zuiver commerciële belangen door de AP de afgelopen jaren niet zelden is bekritiseerd, met als hoogtepunt de recente brief van de Europese Commissie aan de voorzitter van de AP (Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt? - NRC). De Commissie wees de AP in de brief op haar te strikte interpretatie, die zou leiden tot een belemmering van de ondernemingsvrijheid. 

De brief en/of de overige kritiek heeft de AP nog niet weten te overtuigen, vooralsnog houdt zij vast aan haar strikte uitleg…

Auteur: Corstiaan Kan
Datum: 5 augustus 2022