Scroll To Top

Auteurscontractenrecht in ontwikkeling: freelancejournalisten claimen ‘billijke’ vergoeding voor jarenlang verricht werk

 Auteurscontractenrecht in ontwikkeling: freelancejournalisten claimen ‘billijke’ vergoeding voor jarenlang verricht werk

Foto afkomstig van:
https://customerfirstbuyersguide.nl/10341/contactcenter-dpg-media-herneemt-de-regie-met-workforce-management/

Bij veel freelancejournalisten bestaat er onvrede over hun honorering, maar slechts weinigen durven (uit vrees voor blacklisting) de stap te zetten naar de rechter om zich te beroepen op het in 2015 ingevoerde auteurscontractenrecht. Heel langzaam komt hier verandering in. 

Op 11 mei jl. publiceerde de Volkskrant over een door twee freelancers (redacteur Hans Teunissen en fotograaf Peter Nicolai; Twee freelance journalisten dagen uitgever DPG Media, eisen tot 388 duizend euro | De Volkskrant) aangespannen gerechtelijke procedure tegen uitgever DPG Media. De inzet: een ‘billijke vergoeding’ voor jarenlang verricht werk voor De Gelderlander, BN De Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant.  

De procedure lijkt te zijn ingegeven door het bescheiden succes dat journalist Van Uem en fotograaf Rogier boekten in hun (parallelle) procedures tegen de Persgroep in 2019 (Rechtbank Amsterdam 01-11-2019 (Van Uem/De Persgroep) - AMI 2020/5 - Vakliteratuur Recht.nl). Het financiële belang is nu aanmerkelijk groter. 

De freelancers baseren hun claim vermoedelijk op 25c auteurswet.

Daarnaast kent de Wet ACR ook het recht van de maker op een ‘aanvullende billijke vergoeding’ (art. 25d) bij ernstige onevenredigheid tussen zijn honorarium en de exploitatie-opbrengsten van zijn werk (denk aan de auteur van een bestseller-roman). Een recent vonnis in een procedure tussen een vertaalster van een zeer succesvol dieetboek en uitgeverij Unieboek, bijgestaan door Bremer & De Zwaan, wijst uit dat een aanspraak op aanvullend honorarium zeker niet voetstoots zal worden gehonoreerd (IE-Forum.nl | Gebrek aan leemte in overeenkomst leidt niet tot een hogere royaltyvergoeding)