Scroll To Top

Mediation bij Bremer & De Zwaan

Over mediation zijn de meningen verdeeld, maar over een ding is iedereen het eens: voor een mediator zijn ervaring en juridische kennis essentieel. Bovendien kan kennis van de (eigen)aardigheden van de omgeving het verschil maken. Het afgelopen jaar heb ik mij bekwaamd als mediator, een rol die ik al eerder vervulde; de opleiding vormde een bevestiging dat de rol van mediator een rol is die mij past. Ik zal deze rol gaan vervullen naast mijn huidige praktijk als advocaat, adviseur, toezichthouder en bestuurder. 
 
Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om in een conflict te verzeild te raken, zowel als advocaat namens mijn cliënten, maar ook zelf, als bestuurder. En natuurlijk meer in het algemeen als mens, zoals iedereen. In mijn professionele omgeving, de wereld van de kunsten, ngo’s en de media heb ik veel gezien en meegemaakt: deze werelden kennen vaak een geheel eigen dynamiek. Ik heb ervaren hoe zaken vlot kunnen worden getrokken. Opgelost worden. Het kan soms heel snel, en soms moet het simpel weg heel snel. 
 
Ik ben beschikbaar als mediator bij onderhandelingen (contract mediation), bij conflicten en alles er tussenin. Ik begeleid daarnaast ook graag sessies en gesprekken in het kader van evaluaties of besluitvormingsprocessen. Op kantoor hebben wij de beschikking over een aantal bespreekkamers en een tuinhuis (zie foto) voor een groter gezelschap. Wanneer het gewenst is, werk ik ook op locatie, of digitaal, en uiteraard in het Nederlands of in het Engels. 

In een professionele en vertrouwelijke setting, binnen zelf bepaalde kaders, is het mogelijk om maatwerk te leveren.

Ik zie er naar uit en houd mij graag beschikbaar voor een nadere toelichting!

Mediation bij Bremer & De Zwaan