Scroll To Top

Louboutin/Amazon: rechtstreekse aansprakelijkheid online marktplaats voor merkinbreuken? 

 VanHaren mag geen rode Louboutin-zolen | RetailDetail

Foto: Korneevets-Vydrenkova / Shutterstock.com
https://www.retaildetail.be/nl/news/mode/vanharen-mag-geen-rode-louboutin-zolen

In hoeverre is een online marktplaats rechtstreeks aansprakelijk voor ‘merkinbreuken’ op zijn platform?

Deze vraag staat centraal in een recente verwijzing van het Brusselse hof naar het Hof van Justitie in (opnieuw) een door Louboutin aangespannen rechtszaak.

De ontwerper heeft zijn pijlen nu gericht op het platform Amazon, dat aanbiedingen van namaakschoenen publiceert, de gewraakte schoenen in voorraad neemt en aan consumenten levert via het ‘Fulfilment by Amazon’-programma. 

Amazon beroept zich op het ‘Safe Harbour’-principe en de eerdere HvJ-rechtspraak (o.a. L'Oreal/Ebay) waaruit volgt dat de loutere publicatie van namaakproducten (inclusief inbreukmakend teken) door verkopers op een online markplaats nog geen ‘gebruikshandeling’ behelst zijdens de webbeheerder. Louboutin bepleit evenwel dat Amazon, gelet op zijn specifieke (bijv. van Ebay te onderscheiden) werkwijze, ‘actief’ betrokken is bij de distributie van de namaakwaren en zich ten onrechte positioneert als neutrale webhoster; Amazon is rechtstreeks aansprakelijk, aldus Louboutin... 

De ‘nieuwe van Louboutin’ is er één om in de gaten te houden. Zal straks met dit arrest, in navolging van de ontwikkelingen binnen het auteursrechtelijke acquis, ook in het merkenrecht het verschil tussen een gevaarlijke (pirate-) baai en een veilige haven worden opgehelderd?

De prejudiciële vragen: https://ipcuria.eu/case?reference=C-148/21

Zie ook: Can Amazon be directly liable for trade mark infringement? A new CJEU referral - The IPKat (ipkitten.blogspot.com)