Scroll To Top

Noblesse wint hoger beroep tegen Jiskefet: ongeautoriseerde Jiskefet-encyclopedie levert geen merkinbreuk op!

 Noblesse wint hoger beroep tegen Jiskefet: ongeautoriseerde Jiskefet-encyclopedie levert geen merkinbreuk op!

De sticker en de wikkel, waarmee het boek werd uitgebracht naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank Noord-Holland, mag de prullenbak in na het arrest van het hof Amsterdam

Uitgeverij Noblesse mag de Jiskefet-encyclopedie tóch uitgeven zonder sticker of bandje waarop staat dat het boek niet afkomstig is van de Jiskefet-makers. Dat volgt uit het arrest dat het hof Amsterdam eerder deze week wees (ECLI:NL:GHAMS:2022:1851, Gerechtshof Amsterdam, 200.302.878/01 (rechtspraak.nl)). De grieven van Noblesse tegen het vonnis worden gegrond verklaard.

Eerder dit jaar schreef ik bij het betreffende vonnis een annotatie (zie Blijf van mijn merk af, lullo! - OpenRecht), waarin ik de beoordeling en uitkomst van de zaak in eerste aanleg ter discussie stelde. Mijns inziens komt het hof nu terecht tot de conclusie dat (1) het gebruik van de aanduiding ‘Jiskefet’ als onderdeel van de titel van de encyclopedie überhaupt niet aanvechtbaar is op grond van sub a t/m c van art. 2.20 BVIE (want geen ‘gebruik ter onderscheiding van waren of diensten’) en: (2) het beroep op art. 2.20 lid 2 sub d (ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van het merk) niet kan slagen omdat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van de sub d-grond.

Daartoe overweegt het hof o.a. dat de gekozen titel ('Jiskefet-encyclopedie') een zeer voor de hand liggende aanduiding is voor een informatief boek over het oeuvre van het bekende tv-programma Jiskefet. Die omstandigheid maakt, mede in het licht van het grondrecht op informatievrijheid, dat Noblesse zich kan beroepen op een geldige reden. 

Het hof wijst er voorts op dat het voor de uitgever weliswaar ‘voordelig’ is dat het met de gekozen titel voor potentiële kopers direct duidelijk zal zijn dat het boek betrekking heeft op het bekende Tv-programma 'Jiskefet', maar dat deze omstandigheid het gebruik nog niet ongerechtvaardigd maakt (er is geen sprake van 'free riding' in de zin van HvJ L'oreal/Bellure). Evenmin wordt de reputatie van het merk Jiskefet aangetast, in de zin dat het boek daaraan negatief appelleert; het boek is juist een 'eresaluut' aan de Jiskefet-makers. 

De stelling dat het boek niet humoristisch is (en daarom Jiskefet-onwaardig/schadelijk), kan de Jiskefet-makers ten slotte niet baten; “de aan een merk verbonden rechten bieden geen exclusieve zeggenschap bieden over wat humor is en wat niet”, overweegt het hof, dat signaleert dat de Jiskefet-makers hun bevoegdheden als merkhouder mogelijk hebben overschat.  

Het hof stelt Noblesse dus in het gelijk, vernietigt het vonnis en veroordeelt Jiskefet in de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv. Dit alles tot verbijstering van Team Jiskefet, dat het arrest ‘onvoldoende onderbouwd’ vindt en stelt dat het hof ten onrechte is voorbijgegaan aan een aantal van haar punten (Jiskefet ’verbijsterd’ door uitspraak omstreden encyclopedie | Sterren | Telegraaf.nl). Jiskefet heeft te kennen gegeven een stap naar de Hoge Raad te overwegen.

Auteur: Corstiaan Kan
Datum 1 juli 2022