Scroll To Top

Portretfoto Mathijs Bouman mag zonder toestemming fotograaf worden gebruikt op nieuwsplatform

Het hof Amsterdam wees op 11 oktober 2022 arrest in zaak over gebruik portretfoto Mathijs Bouman bij columns van de journalist op een nieuwswebsite.

Gedaagde DutchNews, bijgestaan door Bremer & De Zwaan, beriep zich ook bij het gerechtshof Amsterdam met succes op de (enigszins in de vergetelheid geraakte) exceptie van artikel 19 lid 3 Auteurswet. Het hof oordeelde dat de portretfoto weliswaar in opdracht van een derde, maar ‘mede ten behoeve van' Bouman werd gemaakt, zodat DutchNews uitsluitend de toestemming van Bouman nodig had voor het gebruik van de portretfoto bij diens columns en niet tevens toestemming van de (auteursrechthebbende) fotograaf. Het hof wees de schadevergoedingsvordering van de fotograaf dus af.

Voor zover ons bekend, is het de eerste keer dat er door een hogere rechter uitleg wordt gegeven aan de exceptie van art. 19 lid 3 Auteurswet (in samenhang met artikel 19 lid 4 Auteurswet).  

Dirk Visser over de DutchNews-zaak op Mr. Online (let ook even op de portretfoto die hij daar zelf bij gebruikt): Portretfoto mag in tijdschrift worden hergebruikt - Mr. Online (mr-online.nl) 

Het arrest is te lezen op IE-forum: DutchNews maakt geen inbreuk op auteursrechten fotograaf (ie-forum.nl)