Scroll To Top

PUBLICATIES

Marcel de Zwaan & Corstiaan Kan – De Probleemeigenaar: vermogensrechtelijke aspecten van kunst in openbare ruimte, (Maandblad voor Vermogensrecht, 2023-7/8)

Marcel de Zwaan – Groot recht, Klein onrecht? (ATR 2022/3)

Marcel de Zwaan – Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst (ATR 2021/4)

Corstiaan Kan - Blijf van mijn merk af, lullo!, annotatie bij Jiskefet/Noblesse, OpenRecht, 11 januari 2022, JCDI:ALT613:1

Marcel de Zwaan – Ten geleide: eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op? (AMI 2020/6)

Marcel de Zwaan – Annotatie bij Rechtbank Amsterdam (vzr.) 4 september 2020, IEF 19402; ECLI:NL:RBAMS:2020:4397 (Advaita Publishers LLC (en 76 natuurlijke personen)/ Stichting Humans of Film) (AMI 2020/6)

Corstiaan Kan - Portretgebruik in biografieën: aanbod ‘redelijke vergoeding’ als standaard?, OpenRecht, 3 september 2020, JCDI:ALT560:1

Marcel de Zwaan - Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, IEF 19144; ECLI:NL:RBROT:2020:3406 (Strandstoel XXL) (AMI 2020/5)

Marcel de Zwaan - Hof van Justitie van de Europese Cofemel/G-Star - (AMI 2020/1)

Marcel de Zwaan - Ten Geleide: Richtlijn: normen en waarden in digitale tijden (AMI 2019/3)

Marcel De Zwaan - Auteursrecht en kunstmatige intelligentie (AMI 2018/5)

Marcel De Zwaan - Panoramavrijheid (AMI 2018/1)

Marcel De Zwaan - Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17423 (Omroepver. Max/Batenburg Investment Group BV en Symbol Media BV) (AMI 2018/2)

Marcel De Zwaan - Annotatie bij Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17590 (Just Brands/Çak Textile) (AMI 2018/3)

Marcel De Zwaan - Annotatie bij Hof Amsterdam 15 mei 2018, IEF 17712 (Diwar S.R.L., Workware B.V./4udesigned B.V., Deco Holding B.V.) (AMI 2018/4)

Marcel De Zwaan - Spoor zoeken: ten geleide bij dit aan Jaap Spoor gewijde nummer (AMI2017/5.

De totaalindruk onjuist maar niet onbruikbaar (Mr M.R. de Zwaan) AMI 2016/5.

Noot bij Rechtbank Den Haag 17 februari 2016 (Eiser/Zootz) AMI 2016/2.

Noot bij Hof Den Haag 27 oktober 2015 (Moulinsart/Hergé Genootschap) AMI 2016/1.

Commentaar n.a.v. Conclusie A-G in Geen Stijl/Sanoma, AMI 2016/2.

Noot bij Ktr. Amsterdam 2 oktober 2015 (Fotograaf/Myjour) AMI 2015/6.

Noot bij rechtbank Midden-Nederland 29 juli 2015 (Music Creations Publishing/ Xander de Buisonjé), AMI 2015/5.

Annotatie bij rechtbank Gelderland 10 juni 2015 (Heksenkaas) - Heks’nkaas: onbeschrijflijke smaak verdient geen bescherming – AMI 2015/5.

Mischa Cohen, Foto’s schilderen; Plagiaat of Fair Use? Vrij Nederland, 2014.

Annotatie bij Hoge Raad 4 oktober 2013 (Het Parool e.a. / X), Mediaforum 2014/1

De Bevrijdende Lach, Hoe het Europese Hof het keurslijf van het gesloten beperkingenstelsel minder laat knellen AMI 2014/6.

Ruimte in het Citaatrecht in Europa? AMI 2012/4.

Het rechtengevecht: over het gebrekkig functionerende filmauteurscontractenrecht, AMI 2011/5.

Duyvendak en Nekschot, Dropstuff.nl 2008.

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 6 juni 2007 (Stichting Nederlands Fonds voor de Film/TROS, Hu Lang is een Chinees –  AMI 2008/1.

Het Geparodieerd Citaat, Parodie en kunstcitaat Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006.

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 18 Aw (kunst op openbare plaatsen), AMI 2005/3.

Boekbespreking door Dirk Visser van Geen beelden geen nieuws: Beeldbeperking in oud en nieuw auteursrecht, AMI 2005/3.

Van Kleitablet tot Internet, Publiceren wat is dat eigenlijk, Instituut voor cultuur en geschiedenis UvA 2005.

Internet volgens, JAVI 2004/1.

Geen Beelden Geen Nieuw Otto Cramwinckel Uitgever Amsterdam 2003:

Koning klant op internet, Adformatie 2001/7.

Varkensverzet, Adformatie 2000/48.

Slechte leerling, Adformatie 2000/42.

Een fantastische zaak; Rineke ; Rineke ‘Say Lemon’! Adformatie 2000/18.

Voorstel richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1998/10.

Collega’s van God, IER 1998/6.

Onderweg naar morgen, Boekblad 1998/50.

Auteursrecht legt het af tegen vrijheid van meningsuiting, Boekblad 1998/48.

Anne Frank: ruzie over verdwenen pagina’s, Boekblad 1998/46.

De Auteurswet piept, kraakt en schiet tekort, Boekblad 1998/12.

Follow-up to the greenpaper & WIPO treaties, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1997/4.

Zal de sleutel van Dirk Vissser Soelaas bieden, Boekblad 1997/33.

Het is raadzaam de zakkenvuller ‘zak’ te noemen, Boekblad 1997/21.

Justitie bakent de verbeelding met moeite af, Boekblad 1997/20.

Het auteursrecht en de secundaire exploitatie, Boekblad 1997/14.

Europese Privacy richtlijn komt te laat voor Heineken, Boekblad 1996/51&52.

Het wonderlijke overnamerecht van de pers, Boekblad 1996/48.

Uiteindelijk komt het allemaal wel goed met het reprorecht, Boekblad 1996/43.

Nieuwe media nieuwe rechten nieuwe kansen, Boekblad 1996/28.

Discrepantie tussen wet en gewoonte, Boekblad 1996/22.

Auteursrecht in de digitale omgeving via stroperige weg, Boekblad 1996/8.

Communautaire uitputting doet zijn intrede in het intellectuele eigendomsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1996/4.

Zeer apart: een Beoordeling van 10 jaar Citaatrecht, AMI 1995/10.

Groenboek auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1995/8.

Muziek in Opdracht, SDU Den Haag: 1991

Introductie Citroën ZX werd bijna getorpedeerd door pseudo-dealer, Adformatie 1991/47.